BMM - Voorjaarsbijeenkomst op 2 April 2020 geannuleerd

In verband met de toenemende zorgen over de verspreiding van COVID-19 heeft het bestuur van de BMM, in samenspraak met de Programma Commissie, helaas moeten besluiten dat de BMM Voorjaarsvergadering en Algemene Ledenvergadering op 2 april 2020 in Mechelen niet doorgaat.

De recente aangescherpte maatregelen hebben duidelijk gemaakt dat het houden van deze bijeenkomst onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is. Leden die zich hebben aangemeld en een factuur ontvingen voor deelname, mogen een creditfactuur tegemoet zien.

Het bestuur en de programmacommissie hebben zich bij de totstandkoming van dit besluit gebaseerd op de informatie zoals deze wordt verstrekt op de websites van de nationale instanties, waar steeds de meest actuele informatie wordt vermeld over COVID-19 en het Coronavirus.

Voor BE: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor NL: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Voor LU: https://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

Met dit besluit zal de BMM Najaarsvergadering de eerstvolgende statutaire bijeenkomst zijn van onze vereniging. De data daarvoor zijn nog niet definitief vastgesteld, maar deze zal waarschijnlijk eind november in Nederland worden gehouden.

Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid toe en hopen u allen te mogen verwelkomen op de Najaarsvergadering of een andere evenement in de schoot van de BMM.

Met vriendelijke groet, mede namens de leden van de Programmacommissie

Willemijn Docter, Voorzitter Programmacommissie &

Johan Dedeckel, Voorzitter BMM