Verslag Najaarsbijeenkomst 2017

Op 23 en 24 november 2017 vond alweer de Najaarsvergadering van de BMM plaats. Gaststad was dit jaar Rotterdam en de plaats van het gebeuren was een Rotterdams icoon : de SS Rotterdam. Deze voormalige oceaancruiser is inmiddels omgebouwd tot een evenementenschip. Een mooie anekdote is dat de moeder van onze Dagvoorzitster Simone Pelkmans in de jaren 60 nog met dit schip naar New York is gevaren. Sommigen vergeleken het schip met de Love Boat anderen met de Titanic, al had dit laatste meer te maken met het vele overheidsgeld dat blijkbaar naar de ombouw van het schip is gevloeid.

 Er was een recordaantal registraties voor de BMM van maar liefst 267 deelnemers. Dit was een evenaring van het huidige record dat nog stond van de lustrumeditie die in ’s-Hertogenbosch plaatsvond. Traditioneel is er op donderdag het sociale programma en op vrijdag het academische gedeelte. De eerste activiteit was donderdagmiddag een havenrondvaart onder een prachtig herfstzonnetje. Diegenen die geen zeemansbenen hadden, konden de SS Rotterdam verder verkennen. ’s Avonds was er het diner met dansfeest.

Het academische gedeelte op vrijdag vond plaats onder de kundige leiding van Simone Pelkmans, voormalige bestuurslid van onze vereniging, en stond volledig in het teken van het merkgebruik onder de titel “Merkgebruik. Alle hens aan dek”.

De spits werd afgebeten door Mr. Geert Glas die de contouren van het onderwerp “normaal gebruik” mooi afbakende, met de hem eigen humor. Hij slaagde er zelfs in om de zaal de Radetzsky Mars te laten meezingen! Mr. Philippe Péters ging daarop in het defensief met een grondige bespreking van de geldige redenen voor niet-normaal gebruik met aandacht voor nationale rechtspraak uit o.m. het Verenigd Koninkrijk.

Marlou Van den Braak, merkengemachtigde, besprak vervolgens het bewijs van normaal gebruik van een Benelux en een Uniemerk vanuit materieel en territoriaal oogpunt.

Het ochtendgebeuren werd afgesloten met de algemene ledenvergadering, waarop de Wim Mak Award werd uitgereikt.  Die ging dit jaar naar Thera Adam-Vanstraaten voor haar bijdrage over co-existentie overeenkomsten. In dit kader werd ook de nieuwe website van de BMM voorgesteld die binnenkort live gaat.

’s Middags werd er nog een nieuwe website voorgesteld, namelijk van het BBIE. Diter Wuytens schetste voorts de procedurele aspecten van de bewijsvoering inzake normaal gebruik vanuit het perspectief van de BBIE en EUIPO administratie. De vijfde lezing van de dag was voor Patricia Cappuyns die een interactief overzicht gaf van recente rechtspraak aangaande het gebruik van een merk anders dan het werd ingeschreven.  De laatste uiteenzetting was voor Willem Leppink over “refererend merkgebruik”, thema dat volgens de spreker in de toekomst nog aan belang zal winnen.

Dat onze vereniging leeft, moge blijken uit het feit dat we dit jaar een recordopkomst hadden. De locatie en het voor elke practicus belangrijke thema “Gebruik” zaten daar zeker voor iets tussen.