Digital Service Act

Eind maart medeondertekende de BMM de brief aan de Europese Commissie inzake de Positie van de industrie ten aanzien van de Digital Services Act.

De ondertekenaars van deze brief vragen aandacht en steun om ervoor te zorgen dat de Wet digitale diensten (DSA) voorziet in het best mogelijke kader voor een veilig en vertrouwd digitaal ecosysteem voor Europese consumenten en Europese bedrijven